DIS-Navneregistre - Fæster og skifter

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
navneregistre        

Fæster og skifter: Ofte stillede spørgsmål
 
Billednr. i navneregister
  I søgesvaret er angivet på hvilken side vi har fundet din ane i navneregistret. Hvis det indtastede ikke lige stemmer 100% med det der står på billedet hos Family Search (eller Wadschier) kan det skyldes, at personen er nævnt to eller flere gange, og de data vi viser dig er en sammenskrivning af oplysninger fra begge steder. Det originale papir-navneregistret er ofte skrevet sådan at personer vises både under eget navn og ægtefællens navn.
 
Family Search (FS)
  De originale navneregistre og fæste-/skifteprotokoller ligger på Family Search’s hjemmeside www.familysearch.org. Når du har fundet din ane vil der være et link ind til første side i fæste-/skifteprotokollen hos FS. Du får i søgesvaret serveret hvilken protokol og sidetal du skal finde, så bladrer du dig frem i originalprotokollen til du har fundet det. Nogle registre/protokoller ligger hos Wadscher – se under W.
 
Fejl
  Hvis du finder en fejl, vil vi være glade for at du indberetter den ved at sende en mail til mette (a) flojborg.dk så sørger vi for at få det rettet. Kopier ’Adresselinjen’ øverst oppe ind i mailen, så vi er enige om præcis hvilken person fejlen drejer sig om.
 
Fæster
  Et fæste er en aftale med godsejeren om at drive en ejendom med tilhørende jord. I fæsteprotokollen findes aftalegrundlaget mellem de to parter.
Vi har indtastet navneregistrene – du kan derefter søge videre og læse hele fæstets tekst i fæsteprotokollen.
 
Hvad kan du finde?
  Du kan finde ud af om der findes et skifte eller et fæste for dine forfædre. Vi har indtastet navneregistre for en lang række fæste- og skifteprotokoller, men listen er ikke komplet. Nogle protokoller har nemlig ikke et navneregister og er derfor ikke tastet. Så derfor kan du godt være heldig at der findes et fæste eller skifte selvom din forfaders navn ikke er med i denne database.
 
Hvordan kommer jeg videre?
  Når du har fundet din ane kan du nederst på siden vælge link videre ind til fæste-/skifteprotokollen og læse den fulde tekst. Feltet ’Sidetal i skifteprotokol’ fortæller hvilken side du skal slå op på. Der kan også være andre links, der peger ind på sider, som omhandler dette fæste/skifte.
 
Navn optræder flere gange
  Det kan ske at personer optræder dobbelt – men det er vel lidt bedre end at de mangler J. Vi har indtastet efter nogle håndskrevne navneregistre, hvor hver person er nævnt flere gang, under eget navn, under ægtefællens navn, under et kaldenavn osv. Ved gennemgang af indtastningen har vi forsøgt at sammenlægge dem til EN post, men nogle kan altså forekomme to gange.
 
Navneregistre til fæster og skifter
  Vi har indtastet navne fra disse håndskrevne registre i denne database. Når du har fundet din ane, kan du via links nederst på siden arbejde dig videre ind i de originale protokoller og andre kilder, der handler om dette fæsteskifte.
 
Romertal foran sidetal
  Romertallene er ofte brugt, hvis navneregistret f.eks. dækker flere skifteprotokoller. Nogle gange er navneregistret dækkende for 200 år, mens protokollerne i denne periode er fordelt i 4-5 bøger. Derfor kan der være flere links til fæste-/skifteprotokoller nederst på siden. Prøv dig frem, hvis det ikke 100% fremgår hvilken protokol du skal slå op i. Romertal II vil næsten sikkert betyde at du skal slå op i protokol nr. 2.
 
Sidetal i fæste-/skifteprotokol
  Dette felt i søgesvaret fortæller hvilken side du skal slå op på i den originale skifteprotokol for at læse hele fæstet/skiftet. Du finder den/de originale fæsteprotokoller som links nederst på siden med søgesvaret.
 
Sidetal passer ikke
  Hvis du ikke kan finde fæstet/skiftet ud fra det sidetal vi har oplyst, kan det skyldes at der er skrevet forkert i det navneregister vi har indtastet efter. Vi har ikke kontrolleret, men bare tastet det der stod. Selvfølgelig kan vi også have tastet forkert.
 
Skifter
  Et skifte er normalt et dødsfald, hvor afdødes formue beskrives og fordeles. Men et skifte kan også ske i levende live, hvis man f.eks. overdrager en gård eller et hus til en søn mens de gamle stadig lever.
Vi har indtastet navneregistrene – du kan derefter læse hele skiftets tekst i skifteprotokollen.
 
Søgeresultat liste for lang
  Hvis listen er for lang, så gå tilbage og udfyld lidt flere oplysninger. Prøv årstalsintervallerne. Ofte har du et cirkaårstal for død eller fæste.
 
Søgeresultat data for personen
  Her er det især feltet ’Sidetal i fæste-/skifteprotokol’ du skal interessere dig for. Dette er nemlig indgangsnøglen til at finde din anes fæste eller skifte. Nederst på siden er nogle links til den/de originale protokoller, og her bruger du sidetallet til at bladre dig frem til den rigtige side. Hvis der er flere protokoller skal du måske lede et par gange til du finder den rigtige.
 
Wadschier
  På denne hjemmeside www.wadschier.dk har vi fundet nogle af navneregistrene og fæste-/skifteprotokoller. Langt de fleste ligger dog på www.familysearch.org. Hos Wadscier skal du gå ind under Kilder og Søg arkivalie, hvis du vil lede på egen hånd.