DIS-Navneregistre - Prisonfanger

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
navneregistre        

Prisonfanger: Faq / Oss 1 - Indledning

I Slægt og Data nr. 1. 1999, havde jeg et indlæg om englandskrigen 1807 - 1814.
 
Kærnen i indlægget var opdagelsen af, at man i Norge havde fået mikrofilmet de originale fangeprotokoller hos "Public Record Office" i London. Kilden til disse oplysninger var bogen : "Han sad i Prisonen Sjøfolk i engelsk fangen-skab 1807 - 1814", forfatter: Berit Eide Johnsen, der på den tid var videnskabelig assistent ved Vest-Agder Fylkesmuseum.
 
I Norge havde man fået udarbejdet et kortarkiv med oplysninger om de i Norge fødte fanger. Kortarkivet er nu digitaliseret og kan findes på hjemmesiden fra det norske digitalarkiv.
 
Disse oplysninger var sporet, til at arbejde videre med muligheden for lignende tiltag i Danmark. Indlægget gav mange henvendelser, som viste at der også her i landet, var stor interesse for at få disse film gjort tilgængelig. Tak for de mange henvendelser, særlig til dem der gjorde en indsats, for at finde en løsning.
 
Gennem førnævnte forfatter, Berit Eide Johnsen på Vest-Agder Fylkesmuseum, fik jeg oplysning om hvem der var ansvarlig for arbejdet med filmene i Norge. Det var arkivar Oddleif Lian, e.f. på Statsarkivet i Kristiansand. En stor tak til hr. Lian for det fine materiale jeg modtog med beskrivelse af filmindhold og om bearbejdningen, der var foregået i Norge, det har været en stor lettelse i mit arbejde med filmene, Lian's beskrivelse danner i store træk, grundlag for min egen beskrivelse.
 
Gennembruddet kom da DIS bestyrelsen i år 2000 bevilgede et beløb til indkøb af filmene i England. Filmene blev bestilt og leveret i september 2000. Tak til DIS. Efter en gennemgang af filmene på Erhvervsarkivet i Århus, lånte jeg et læseapparat hos Ry Slægtshistorisk Forening (tak for lån) og startede herefter indtastning af oplysningerne i programmet "Paradox", det har været længe undervejs, med afslutning på tastearbejdet i december 2004.
 
NB. Desværre havde jeg på det tidspunkt ikke tilstrækkelig kendskab til at arbejde med database programmer, hvilket bevirkede at de indtastede data ikke umiddelbart var egnet til at lægge ud på nettet.
 
I 2005 blev jeg kontaktet af " Erik Boysen" fra Herlev, der er manden bag den meget fine hjemmeside "Skippere.dk" Boysen tilbød at lægge mine data på sin hjemmeside med de begrænsninger der var, grundet de oven anførte grunde.
 
Det har i mange år været mit ønske, at få de indtastede data gennemgået og at få skabt udvidede søge muligheder. Efter henvendelse til bestyrelsesmedlem "Kirsten Andersen" hos Dis-Danmark i forsommeren 2013, med mit ønske om forbedrede søgemuligheder i de indtastede data, blev jeg kort tid efter, i juni måned 2013, kontaktet af Webmaster Arne Feldborg, og derefter gik det stærkt.
 
Tak til Webmaster Dis-Danmark Arne Feldborg for arbejdet med oprettelse af de fine søgemuligheder.
 
Når indtastede data nu bliver tilgængelig på DIS's hjemmeside, bliver der stærkt forbedrede søgemuligheder.
 
De indtastede data har fået et tiltrængt eftersyn efter at aftalen med DIS er kommet i stand, bl.a. med tilretning til dansk stavemåde, samt diverse rettelser af person og skibsnavne mv. Og der vil løbende ske til retninger.
 
Supplerende oplysninger og rettelser fra brugere er meget velkommen.
 
Det totale antal indtastede navne udgør ca. 4.500, men her i indgår en del gengangere, når fangerne blev flyttet til et andet sted, blev de også indført i pågældende protokol.
 
To af de indtastede film indeholder folk der var på Parole. Skippere, styrmænd, officerer og oppassere, hvor der ikke er opgivet fødested og alder, det drejer sig om ca. 2223 personer fra hele det daværende danske rige.
 
Antal indtastede med flest mulige oplysninger og som med rimelig antagelse må anses for at være dansk fødte, udgør ca. 2287 personer.
 
Norsk fødte: I feltet Fødested har jeg indtastet "Norge" før hjemsted/fødested
 
Nærmere forklaringer om de data, der er indtastet følger i den videre beskrivelse.
 
Januar 2005.
Enkelte tilretninger i juli 2013
 
Bruno Ansbjerg
8270 Højbjerg