DS-Navneregistre

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskeres portal for
navneregistre        

DIS-Navneregistre
  Krigsflygtninge
Tyske krigsflygtninge 1945 - 1947. Oplysninger om tyske flygtninge i Danmark efter anden verdenskrig nævnt i tilgængelige kilder
Se nærnmere om kildemateriale mv. under Faq/Oss inde på siden

 Lægdsruller
Database over foreløbig ca. 27.000 navne i fortrinsvis bornholmske lægdsruller

 Prisonfanger
Database over ca. 4.500 danske søfolk ("Prisonfanger") i engelsk krigsfangeskab 1807-1814