DIS-Navneregistre - Flygtninge

Slægt & Data

DIS-Danmarks portal for
navneregistre        

DIS-Navneregistre - Krigsflygtninge 1945 - 1947 - Ofte stillede spørgsmål
 
Om projektet
  Databasen vil omfatte en navneliste over tyske flygtninge, der nævnes i tilgængelige kilder, dvs. kirkebøger og (i Sønderjylland) personregistre. Indtil flygtningelejrenes navneregistre frigives efter 75 år (ca. 2024) kan det give en relativ god indgang til viden om, hvordan man som slægtsforsker kan søge yderligere oplysninger om sine forfædre i de kilder, der stadig kræver dispensation.

Hidtil har der været databaser primært over gravsteder (www.volksbund.de)
og afskrifter af kirkebøger på Arkivalieronline (www.westpreussen.de/fluechtlinge):

Gravstederne ligger ikke altid der, hvor flygtninge døde; mange blev flyttet til større samlekirkegårde i 1960’erne. En gennemgang af Danmarks kirkebøger giver oplysninger om dødsstedet.

Arkivalieronline omfatter ikke alle tilgængelige kilder; DAISY kender en del større flygtningeprotokoller med kirkebogsstatus, som ikke vil blive digitaliseret af RA; databasen vil også omfatte de kilder, som ikke er tilgængelige på Arkivalieronline. Alle indtastninger linkes til kilden.
 
Kildested:
  Det sogn, hændelsen er registreret i. Opholdsstedet er anført i kilden.
 
Begivenhed:
  Dåb (ikke fødsel), konfirmation, vielse eller begravelse (ikke dødsdato)
 
Dato:
  Databasen omfatter navne på de personer, der er nævnt i kilden: hovedperson(er), forældre (dog ikke ældre menneskers forældre), kvinders fødenavn, faddere. Ikke alle har været til stede ved begivenheden, bl. a. vil fædrene ofte have været fraværende på grund af krigsdeltagelse, men dette er ofte ikke anført i kilden.
 
Hjemsted:
  Den sidst kendte bopæl før flugten, oftest kun et stednavn, et amt, en provins eller et landenavn; men af og til anføres hele postadressen, incl. gadenavn og –nummer.