DS-Navneregistre - Prisonfanger

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskeres portal for
navneregistre        

Nyttige links
 
Digitalarkivet, Norske Prisonfanger 1807-1814
   http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=fa22001807&metanr=2720
 
Digitalarkivet, Digitalpensjonatet, Knut Bryn: Dagbok frå prisonen 1809-1812
   http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dg00001809&metanr=2892
 
Flådens Historie - Flåden 1801-1814
   http://www.navalhistory.dk/Danish/Historien/Flaaden1801_1814.htm
 
Søfolk og deres historie - stort antal links til forskellige sider med søfartsstof
   http://www.slaegt-aarhus.dk/soefolk
 
Wikipedia - Englandskrigene 1801-1814
   http://da.wikipedia.org/wiki/Englandskrigene
 
Hjemmeside over danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839,
   http://www.skippere.dk/
 
Kay Larsens Dansk Ostindiske Personalia og Data
   http://ddd.dda.dk/dop/sogeside.asp
 
Sound Toll Registers online. Hollandsk projekt vedr. Øresumndstolden
   http://www.soundtoll.nl/index.php/en/
 
Søfartens Bibliotek - Søg online i Dansk Søulykke-statistik 1893 - 1996.
   http://www.sbib.dk/soeulykke.htm
 
Søfartens Bibliotek - Søg online i Danmarks Skibslister 1863 - 2002
   http://www.sbib.dk/skibslister.htm